Nyt fra bestyrelsen

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling den første tirsdag i februar måned.
Referat af seneste generalforsamling: Læs her.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, der holdes medio marts 2019. Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede sig således:
Formand: Kurt Bengtsen
Næstformand: Linda Niebuhr
Kasserer: Elsebeth Thomsen
Sekretær: Jane Mona Pedersen
Bestyrelsesmedlem og repræsentant i Handicaprådet: Morten Dresling – suppleant: Linda Niebuhr

Referater af tidligere års generalforsamling:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Vælgermøde afholdt kort før kommunalvalget i 2017
Foreningen afholdt 14 dage før kommunalvalget i november 2017 et velbesøgt vælgermøde. Du kan læse foreningens referat af mødet her.