Om foreningen

Støtteforeningen for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk kommune

Mennesker fra Brochure

Støtteforeningen er for dig, som ønsker at være med til at bidrage til at skabe bedre vilkår for børn, unge og gamle med et handicap, som i hverdagen betyder, at de ikke passer ind i det såkaldte “normale miljø”. Dvs. alle med specielle behov.

Vores formålsparagraf lyder: Foreningens formål er at varetage udviklingshandicappede personers interesser.

Hvad laver vi?
Foreningen har siden sin start i 1995 beskæftiget sig med en bred vifte inden for de områder, der knytter sig til de behov og interesser, de udviklingshandicappede og deres pårørende har. Det kan være af uddannelsesmæssig og/eller fritids- og boligmæssig karakter eller af en mere social karakter.

Vores primære indsatsområde er lokalt i Lyngby-Taarbæk kommune, men vi er også opmærksomme på, hvad der sker uden for kommunegrænsen og rent lovgivningsmæssigt generelt.

Som medlem af Støtteforeningen får du

  • et netværk med andre engagerede borgere, som er uvurderligt og brugbart
  • sociale arrangementer og temamøder om aktuelle emner
  • medlemsblad 4 gange om året, hvor du kan følge med i, hvad der sker på området, og hvad der sker i foreningen. Bladet kan også bruges til at dele erfaringer/oplevelser med ligestillede.

Foreningens repræsentation og samarbejdspartnere
Foreningen er repræsenteret med et fast  medlem i Handicaprådet, der rådgiver kommunalbestyrelsen og forvaltningen om handicapområdet.

Derudover har foreningen et tæt samarbejde med Støttecentret Magneten og Sorgenfri Skolen.

Hvad koster et medlemskab af støtteforeningen?
Har du lyst til at vide mere om foreningen, er du altid velkommen til at kontakte foreningen (se under fanebladet “Kontakt”). Vil du være medlem kan du sende en mail til kontakt@stoetteforeningenltk.dk med dit navn og adresse samt navn og fødselsdag på den unge, du er forælder eller pårørende til. Du kan også udskrive en Indmeldelsesblanket og sende den til foreningens kasserer.

Kontingentet er 175 kr. pr. år.

Efter indmeldelse vil du få tilsendt velkomstbrev, vedtægter og et opkrævningsbrev. Seneste blad kan du finde under fanebladet “Foreningens blad“.