Privatlivspolitik

Støtteforeningen for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger. Støtteforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger.

Formål med behandling af personoplysninger.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forskellige henseender og altid med bestemte formål.

Formålet er at:

  • administrere dit medlemskab af vores forening.

Typen af oplysninger som vi behandler.

Formålet med behandling af dine personoplysninger fastlægger de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler og behandler kun oplysninger, der er relevante, og ikke flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde det specifikke formål. Når vi anmoder om dine personoplysninger, meddeler vi, hvilke typer personoplysninger vi behandler og til hvilke formål.

Vi indsamler typisk personoplysninger til oprettelse af medlemskab, tilmelding til foreningens arrangementer samt udsendelse af medlemsblad. Ved indmeldelse anmoder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).

Kontrol og opdatering af personoplysninger.

Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig, er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele  eventuelle ændringer.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Sletning af personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Dette gøres inden for en rimelig tid.

Sikkerhed.

Vi har truffet foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger mod misbrug.

Adgang til dine personoplysninger

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, har du ret til at modtage disse i et almindeligt anvendt format.

Ændring og sletning af dine oplysninger.

Du har ret til at få rettet dine oplysninger, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte.

Indsigelse og klage

Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse på mail adressen: kontakt@stoetteforeningenltk.dk

 

Støtteforeningen for udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune

November 2018.